Näringslivsprojektet närmar sig sitt slut

Vårt projekt som riktat sig mot näringslivet närmar sig sitt slut vid månadsskiftet maj/juni 2019. Ett nytt projekt planerar dock för att ta vid där vårt projekt slutar, men för en oöverskådlig tid framöver kommer Päivi Koivupalo, Riitta Leinonen och Ellen Rydningen att svara för både de privata och företagskontakterna. Päivi för Sverige-Finland och Riitta och Ellen för Finland-Norge och Sverige-Norge.

Riittas och Ellens arbetsplats ligger på Nordkalottsenteret i Skibotn, Johan Beck-veien 23, Norge. Riitta nås per telefon +47 982 89 089 och per e-post riitta.leinonen@storfjord.kommune.no. Ellens telefonnummer är +47 452 41 246 och e-post ellen.rydningen@nav.no

Päivi jobbar på kontoret i Torneå i Bothnian Business House lokaler, Pakkahuoneenkatu 1, och nås per telefon på +358 40 126 7888 och per e-post via paivi.koivupalo@tornio.fi.

Du kan också nyttja vår hemsida för att boka en träff med Päivi, Riitta och Ellen här.

Strax efter projektet avslutats publiceras också dess slutrapport bland annat här på vår webbplats.

Projektmedarbetarna under projektets slutseminarium i Narvik 10 april 2019. Från vänster Adam Huuva, Riitta Leinonen, Tuula Ajanki, Eleonoora Väänänen och Elina Nystedt.

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Vårt prosjekt arbeider med å avdekke og fjerne grensehindre og et akutt grensehinder ble løst i løpet av tre (3) måneder:

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Nordkalottens Grensetjeneste og prosjektet «Næringslivsveiledning» avdekket et nytt grensehinder på forsommeren gjennom vårt tollkurs i Inari/Finland; den norske Skatteetaten hadde fjernet adgangen til å søke om refusjon av innførsels-mva. for den delen av varepartiet som ikke ble solgt i Norge på markeder/festivaler.

Tidligere praksis har vært at utøverne har deponert 25% norsk mva. ved tolldeklarering inn til Norge og på retur etter markedet/festivalen har tolletaten registrert de eventuelle usolgte produktene ved grensepassering. Deretter kunne man søke om refusjon av mva. for den «usolgte» delen. Det kunne ta 8-10 måneder før man fikk refusjon fra Skatteetaten. Dette er tidligere registrert som et grensehinder, som ikke er løst.

Loven og forskriftene er ikke endret i forhold til tidligere, men Skatteetaten endret praksis og fjernet adgangen om å søke refusjon. Praksisendringen medførte blant annet at både Riddu Riddu-festivalen i Manndalen/Troms og Vuonnamárkanat i Nesseby/Finnmark fikk i år langt færre finske og svenske håndverksprodusenter og duojare som selgere av sine egenprodusenter varer.

Vi har jobbet med denne saken i hele sommeren og vi hadde et møte med statssekretæren Anne Karin Olli sammen med Sametinget og Nordkalottrådet. En uke senere fikk vi en gladmelding at denne praksisendringen er fjernet fra og med september.

Men vi har fremdeles en jobb å gjøre i denne saken, det opprinnelige grensehinderet med for lang refusjonstid er ikke løst.

Prinsipputtalelse fra Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–10-7-forste-ledd-bokstav-b-henvisningen-til-tolloven–11-4-forste-ledd-og-begrepet-sarlige-grunner/