Hjem > Næringslivsprosjektet

Næringslivsprosjektet

Næringslivsprosjektet varte i perioden juni 2016 til mai 2019.

Formålet med utviklingsprosjektet var å gjøre virksomheten til bedrifter på Nordkalotten som krysser grensene mellom Finland, Sverige og Norge lettere. Det treårige prosjektet fikk finansiell støtte av Interreg Nord-programmet.

Rådgivertjenesten
Ved å kartlegge spesialister og rådgivere i de forskjellige landene kan bedriftseiere og andre interessegrupper få veiledning av et fungerende rådgivernettverk for grenseoverskridende virksomhet.

Grensehinderarbeid
Grensetjenesten for bedrifter gir informasjon til næringslivet og synliggjør Nordkalottens muligheter. Grensetjenesten følger med på grenseoverskridende næringsliv, går inn for å identifisere grensehindre som kan oppstå og prøver å finne løsninger på disse.

Styringsgruppen
Bedriftskompetanse AS, Nordland fylkeskommune, Storfjord kommune, Företagarna i Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, Lapin Yrittäjät, Lapin kauppakamari, Team Botnia Oy, Lapin liitto

Prosjektets periode
01.06.2016-31.05.2019

Budsjett
1 083 353 EUR

Nyheter om prosjektet

Se flere nyheter

Arrangementer

Se flere arrangementer

Kontakt Prosjekt Næringslivsveiledning

Nordkalottens Grensetjeneste har to kontorer. Kontoret i Haparanda­-Tornio gir informasjon og veileder bedrifter mellom Finland og Sverige, og kontoret i Skibotn mellom Finland og Norge.

Markus Lyyra

Prosjektleder

Skibotn, Norge

+47 414 04 437

markus.lyyra@storfjord.kommune.no

Markus Lyyra Skibotn, Norge

Prosjektleder

Identifiser, analyserer og dokumenterer grensehinder. Utvikler Nordkalottens Grensetjeneste, samt informerer privatpersoner og bedrifter om spørsmål som blant annet gjelder skatt, tollavgifter, godkjenning av utenlandske utdanninger, pensjon, arbeidsmarked og entreprenørskap mellom Norge, Finland og Sverige.

Våre partnere

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet er en nordisk organisasjon som fremmer grenseregionalt samarbeid over landegrensene i de nordligste områdene i Europa. Nordkalottrådet er et politisk nettverk og et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd. Finnmark, Troms og Nordland fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige og Lapplands region i Finland er rådets medlemsregioner.

 

https://nordkalottradet.org/

Lapin liitto

Lapin liitto (Lapplands forbund) er en regional utviklingsaktør og interesseorganisasjon for kommuner i Lappland. Lapin liitto er politisk styrt av kommuner. (jf. samarbeidspartnere på norsk side er fylkeskommuner). Lapin liitto er ansvarlig for regional arealplanlegging, regional beredskap og redning, samt internasjonalt samarbeid.

 

http://www.lappi.fi/tervetuloa

Storfjord kommune|Omasvuona suohkan|Omasvuonon kunta

Storfjord kommune ligger innerst i Lyngenfjorden i Troms fylke. Kommunen grenser mot Enontekiö kommune i Finland og Kiruna kommune i Sverige. Storfjord kommune har «Mangfold styrker» som sin overordnede visjon, og dette bygger på kommunens kulturelle bakgrunn i tre likeverdige kulturer. Norsk, samisk og kvensk.

 

http://www.storfjord.kommune.no/

Finnmark fylkeskommune

Fylkeskommunen er det regionale folkevalgte styringsnivået i Norge. Som offentlig myndighetsorgan har fylkeskommunen en selvstendig status både i forhold til det statlige fylkesmannsembetet og i forhold til kommunene innenfor fylkets grenser. Fylkeskommunene i Norge har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling av tippemidler og støtte til næringslivet.

Finnmark fylke er det nordligste og østligste fylke i Norge. Fylket er det største i areal, men det minste i folketall. Fylket grenser til Troms i sørvest, til Finland i sør og til Russland i øst. Finnmark fylkeskommune har sitt administrasjonssenter i Vadsø.

http://ffk.no

Nordland fylkeskommune

Fylkeskommunen er det regionale folkevalgte styringsnivået i Norge. Som offentlig myndighetsorgan har fylkeskommunen en selvstendig status både i forhold til det statlige fylkesmannsembetet og i forhold til kommunene innenfor fylkets grenser. Fylkeskommunene i Norge har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling av tippemidler og støtte til næringslivet.

Nordland fylke har sitt administrasjonssenter i Bodø. Fylket grenser til Troms i nord, Trøndelag i sør og til Norrbottens län og Västerbottens län i Sverige i øst.

http://nfk.no

Troms fylkeskommune

Fylkeskommunen er det regionale folkevalgte styringsnivået i Norge. Som offentlig myndighetsorgan har fylkeskommunen en selvstendig status både i forhold til det statlige fylkesmannsembetet og i forhold til kommunene innenfor fylkets grenser. Fylkeskommunene i Norge har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling av tippemidler og støtte til næringslivet.

Troms fylke er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i nordøst. Troms grenser som eneste norske fylke både til Finland og Sverige, og har således en av landets to treriksrøyser. Troms fylke har sitt administrasjonssenter i Tromsø.

http://tromsfylke.no/#/