Hjem > Arrangementer

Arrangementer

Kommende arrangementer for Nordkalottens Grensetjeneste.

14.-15.9.2022

Det levande Nordkalotten
14 september – 15 september 2022

Vi tittar framåt och vill se er på plats i Tromsø, i Troms og Finmarks fylkeskommune!

Simultantolkning finska-svenska-finska finns på plats.

Moderator Willy Ørnebakk – Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge
Framtidsforumets program:

Onsdag 14.9
10.30 – 11.30 Gemensam lunch
11.30 – 11.40 Välkommen och praktisk info, Moderator Willy Ørnebakk – Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge
11.40 – 11.50 Hälsningstal, Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen
11.50 – 12.00 Framtidsforumet öppnas, Utveckligminister Anne Beathe Tvinnereim
12.00 – 12.15 Hälsningstal, Minister för nordiska samarbetet i Finland Thomas Blomqvist (video)
12.15 – 12.35 Den nordiska verktygskassen, Petri Suopanki – Gränshindersekretariatet
12.35 – 13.00 Vad är Gränstjänsten? Markus Lyyra, Päivi Koivupalo, Trond-Erik Grundt
13.00 – 13.30 Vilken relation har Finland och Norge? Hur ökar man mobilitet och samarbete mellan Norge och Finland? Norges ambassadör i Finland Dag Stangnes och Finlands ambassaderåd Maria Forslund
13.30 – 13.50 Gemensam diskussion
13.50 – 14.30 Kaffepaus
14.30 – 14.50 Ekonomiska mervärdet av språkkunskaper på Nordkalotten, Politisk rådgivare Johan Häggman – FUEN (Federal Union of European Nationalities)
14.50 – 15.10 Grenser eller ikke grenser? Dr. Philos Steinar Pedersen
15.10 – 15.30 Nordisk ekonomi och dess påverkan på mobilitet, Anders Ahnlid – Generaldirektör, Kommerskollegium
15.30 – 15.50 Vardagslivet inom vården, Disa Håkstad og Ronja Rantakokko, sjukskötare vid Tromsø sjukhuset
15.50 – 16.30 Paneldiskussion: Är rekryteringsproblem ett hinder för den gemensamma arbetsmarknaden i norra Norden – hur kan detta lösas? (Mikko Viitala – LKAB, Magne Nicolaisen – Tromsø kommune, Magnus Mæland – Kirkenes næringsforening, Håvard Høgstad – Arnøylaks)
16.30 – 16.50 Hälsning från Föreningarna Nordens Förbund samt avrundning – Förbundssekreterare Henrik Wilén
19.00 – 22.00 Gemensam middag – Scandic Ishavshotell

Torsdag 15.9
9.00 – 9.20 Vad betyder det att Finland är ordförandeland för nordiska rådet? Vicepresident Lulu Ranne – Nordiska rådet
9.20 – 9.40 Elektronisk identifikation i Norden, Kimmo Mäkinen – Finansdepartementet, Finland
9.50 – 10.10 Utbildning Nord och tre länders läroplan, Direktör Leif Lahti
10.10 – 10.40 Grenser med samiske briller, Hantverkare Ami Avellán, Runar Myrnes Balto – Sametingsråd
10.40 – 11.00 Kaffepaus
11.00 – 11.25 Hvordan tar vi imot nye utenlandske arbeidstakere eller tilflyttere? Sparebanken Nord-Norge og Skatteetaten
11.25 – 11.45 Hur ska vi lösa aktuella gränshinder, Finlands delegat, Kimmo Sasi – Gränshinderrådets
11.45 – 12.00 Avslut, Ordförare Geir J. Varvik – Storfjords kommun

Framtidsforumet anordnas av Storfjord kommun, Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge, Nordiska ministerrådet, Troms og Finnmarks fylkeskommun samt Nordkalottsrådet.