Hjem > Nyttige lenker

Nyttige lenker

Jobbe i Norge

NAV
NAV (Arbeids- og velferdsetaten)
Informasjon om arbeidsformidling og velferdsordninger i Norge. Oversikt over ledige stillinger i Norge, informasjon om velferdsordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, foreldrepenger, sosialforsikring, barnetrygd osv.
Ledige stillinger
Saksbehandlingstider NAV

Jobbportaler og vikarbyråer
Oversikt over noen av de mange jobbportaler, bemannings- og rekrutteringsbyråer og bransjeorganisasjoner som finnes i Norge.

Work in Norway
En nettveiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge og trenger råd og informasjon om jobbsøking, arbeidsliv og flytting. Nettsiden er et samarbeid mellom NAV, Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet og Politiet.

EURES
Den europeiske jobbmobilitetsportalen.

Ny i Norge
Praktiske opplysninger fra offentlige etater i Norge.

Jobbmesser
Oversikt over jobbmesser i Norge som arrangeres av NAV.

Skatteetaten
Folkeregister og skatt.

Taxnorway.no
Folkeregister og skatt.

Altinn
Altinn er en internettportal for innrapportering til det offentlige.

NOKUT
Godkjenning av høyere utdanning.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kontrollerer at bedrifter i Norge følger arbeidsmiljøregelverket. Her finner du blant annet informasjon om arbeidskontrakt, arbeidstid, lønn, ID-kort i byggebransjen, ferie og feriepenger, permittering og HMS (helse, miljø og sikkerhet).

HMS-kort i byggebransjen

Brønnøysundregistrene
Statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger, deriblant enhetsregisteret og foretaksregisteret. På Brønnøysundregistrene (motsvarende til det finske Kaupparekisteri) kan du få informasjon om arbeidsgiveren er registret, har betalingsanmerkninger, er slått konkurs eller lignende.

Oversikt over fagforeninger og fagforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Akademikerne
YS
UNIO
Fellesforbundet
Fagforbundet

Altinn
Informasjon om å starte og drive bedrift i Norge.

Grensegjenger
Informasjon til deg som er grensegjenger.

Skattekort
Informasjon om skattekort i Norge.

Skattemelding
Informasjon om skattemelding i Norge.

Sosialforsikring i Norge – medlemskap i Folketrygden
Informasjon om medlemskap i folketrygden.

Grensearbeider
Informasjon til deg som er grensearbeider.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)
Informasjon om Aa-registeret.

Dagpenger
Informasjon om dagpenger i Norge.

Dagpenger når du er permittert
Informasjon om dagpenger under permittering i Norge.

Ta med dagpenger fra Norge til Finland (attest PD U1)
Informasjon om å ta med seg opparbeidede dagpenger fra Norge til Finland, søknad om attest PD U1.

Flytte til Norge

Tolletaten
Informasjon om flyttegods (personlige eiendeler) ved flytting til Norge, import av kjæledyr til Norge og import av bil og andre kjøretøy.

Skatteetaten
Informasjon om import og eksport av kjøretøy til/fra Norge, bruk av utenlandskregistrert bil i Norge og årsavgift.

Skatteetaten
Folkeregister og skatt.

Bo i Norge

Ny i Norge
Praktiske opplysninger fra offentlige etater i Norge.

Skatteetaten
Folkeregister og skatt.

Statens Vegvesen
Informasjon om blant annet førstegangsregistrering av bil, omregistrering ved kjøp av bruktbil, periodisk kjøretøykontroll

Politiet
Politiet i Norge.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. For eksempel om du angrer et kjøp, lurer på om du har grunn til å klage eller har problemer med leie av bolig.

Finansportalen
En tjeneste fra Forbrukerrådet, som skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. For eksempel for å sammenligne bank- og forsikringsprodukter.

Miljødirektoratet
Informasjon om jakt og fiske i Norge.

Skattekort
Informasjon om skattekort i Norge.

Skattemelding
Informasjon om skattemelding i Norge.

Sosialforsikring i Norge – medlemskap i Folketrygden
Informasjon om medlemskap i folketrygden.

Skole og utdanning

NOKUT
Godkjenning av høyere utdanning.

Lånekassen
Økonomisk støtte til utdanning.

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Hallo Norden
Nordisk informasjonstjeneste med informasjon om studier og høyere utdanning i Norden.

Barn og familie

BUFETAT
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

NAV
NAV (Arbeids- og velferdsetaten)
Informasjon om arbeidsformidling og velferdsordninger i Norge. Oversikt over ledige stillinger i Norge, informasjon om velferdsordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, foreldrepenger, sosialforsikring, barnetrygd osv.

Foreldrepenger
Informasjon foreldrepenger i Norge.

Barnetrygd
Informasjon om barnetrygd i Norge.

Kontantstøtte
Informasjon om kontantstøtte i Norge.

Pensjon

NAV Pensjon
Informasjon om alderpensjon fra folketrygden/NAV.

Din pensjon
Nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning), søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer. Tjenesten krever innlogging med elektronisk ID.

Kommunal Landspensjonskasse KLP
KLP leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.

Statens Pensjonskasse
Offentlig tjenestepensjon.

Nordisk Etax
Informasjon om skatt i Norden.

Skatteetaten
Folkeregister og skatt.

Sykdom og helse

Helsenorge
Informasjon om helsetjenester, tannhelse og europeisk helsetrygdkort.

NAV
NAV (Arbeids- og velferdsetaten)
Informasjon om arbeidsformidling og velferdsordninger i Norge. Oversikt over ledige stillinger i Norge, informasjon om velferdsordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, foreldrepenger, sosialforsikring, barnetrygd osv.

Sykmelding
Informasjon om sykmelding i Norge.

Sykepenger
Informasjon om sykepenger i Norge.

Yrkesskade og yrkessykdom
Informasjon om yrkesskade og yrkessykdom i Norge.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Informasjon om arbeidsavklaringspenger (AAP) i Norge.

Uføretrygd
Informasjon om uføretrygd i Norge.

Europeisk helsetrygdkort
Informasjon om europeisk helsetrygdkort.

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

Økonomi og skatt

Skatteetaten
Folkeregister og skatt.

Nordisk Etax
Informasjon om skatt i Norden.

NAV
NAV (Arbeids- og velferdsetaten)
Informasjon om arbeidsformidling og velferdsordninger i Norge. Oversikt over ledige stillinger i Norge, informasjon om velferdsordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, foreldrepenger, sosialforsikring, barnetrygd osv.

Nordiske informasjonstjenester

Grensetjänsten Norge-Sverige
Info Norden
Øresunddirekt