Hjem > Nyheter

Nyheter

Her finner du aktuelle nyheter fra Nordkalottens Grensetjeneste.

14 03 2022

Ny rapport: «Regler og erfaringer med barnebidrag på tvers av de nordiske grensene»

Informasjonstjenestene i Norden har sammen med Øresundsinstituttet gjennomført en kartlegging av regler og erfaringer med barnebidrag på tvers av de nordiske grensene. Regler om och upplevelser…

Les mer

25 01 2022

Informasjon om gjeldene innreiseregler i forbindelse med koronapandemien

Finland: https://raja.fi/korona-info ( informasjon på finsk) https://raja.fi/sv/corona-info (informasjon på svensk) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia (informasjon på finsk ) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin (informasjon på svensk) Norge: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/#tocNode_1 (informasjon på norsk) https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/ (informasjon…

Les mer

04 11 2021

Nytt digitalt verktøy for innrapportering av grensehinder

De tre nordiske grenseinformasjonstjenestene har i felleskap utviklet er nytt digitalt verktøy som skal gjøre både rapportering og håndtering av grenseproblemer lettere. Øreseunddirekt, Nordkalottens Grensetjeneste og…

Les mer

14 09 2021

Motstridende covid-restriksjoner gir økt uro i grenseregioner

Nesten fire av fem som bor og jobber i en nordisk grenseregionen, opplever at mulighetene deres til å bevege seg over grensene er innskrenket i svært…

Les mer

31 05 2021

Ny undersøkelse viser hvordan nordboerne opplever landenes ulike covid-restriksjoner

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har fortsatt store konsekvenser for personer og bedrifter som har sitt virke i grenseregionene eller beveger seg…

Les mer

11 02 2021

Grenseregioner rammes – ni av ti opplever økt uro av koronarestriksjoner

Fire av fem som bor og jobber i de nordiske grenseregionene, oppgir at mulighetene deres til å bevege seg over grensene er innskrenket på grunn av…

Les mer

07 12 2020

Spørreundersøkelse: Har hverdagen din blitt påvirket av koronakrisen?

De nordiske landene sine nasjonale restriksjoner, retningslinjer og beslutninger påvirker hverdagen til innbyggere og bedrifter i de nordiske grenseregionene. Ved å svare på noen spørsmål, vil…

Les mer

27 10 2020

Grensehinderrådets virksomhetsrapport 19/20

Rapporten omfatter arbeidet i perioden juli 2019-juni 2020. I denne perioden har 6 grensehindre blitt avklart. Arbeidet i 2020 har vært preget av den rådene koronakrisen.…

Les mer

06 07 2020

Korona-restriksjoner skaper problemer i grenseregioner

Nasjonale strategier, lover og regler i kampen mot Covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor og virker i de nordiske grenseregionene. Det…

Les mer

05 06 2020

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå er det kommet en ny løsning som gjør at du kan benytte deg av NAVs sine tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Informasjonen under er hentet fra NAV…

Les mer

03 06 2020

Har du blitt berørt av Covid-19?

Hvert lands nasjonale restriksjoner påvirker hverdagen for de personer og bedrifter som eksisterer på tvers av landegrensene i de nordiske grenseregionene. Grensehinderrådet i Nordisk Ministerråd har…

Les mer

20 03 2020

Endringer i instruksjoner angående nødvendig arbeidspendling ved de indre grenser - Gränsbevakningsväsendet 19.03.2020

Endring gjelder arbeidstakere med fast ansettelse ved arbeidspendling i naturlige pendlingsområder ved grensene til Norge og Sverige. https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

Les mer

19 03 2020

Instruktioner gällande gränsövergång under exceptionella förhållanden

Här hittar du information från de finska gränsmyndigheterna.

Les mer

18 03 2020

Oppdatert informasjon om grensekontroll ved norske grenseoverganger

Nordiske borgere som arbeider i Norge må dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering. De må ha med seg bekreftelse fra arbeidsgiver og gyldig legitimasjon. Godkjent legitimasjon er fortrinnsvis…

Les mer

13 03 2020

I Norge har Helsemyndighetene og Regjeringen innført strenge restriksjoner for å forebygge spredning av Korona-viruset

Fra og med 12.03.20 er: Alle barnehager, skoler, universitet, høgskoler og andre undervisningssteder er stengt. Kafeer, restauranter, barer, puber, kino, teater, bibliotek, kirker, treningssentre, svømmehaller og…

Les mer

12 12 2019

Nytt EU-regelverk gir store endringer ved innførsel av planter og planteprodukter fra land utenfor EU

Målet med endringen er å redusere risikoen for plantesykdommer og skadedyr som følger med ved import av planter fra land utenfor EU. Dette betyr i praksis…

Les mer

18 11 2019

Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

(informasjonen fra NAV.no) Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold. Praksisendringen…

Les mer

27 05 2019

Näringslivsprojektet närmar sig sitt slut

Vårt projekt som riktat sig mot näringslivet närmar sig sitt slut vid månadsskiftet maj/juni 2019. Ett nytt projekt planerar dock för att ta vid där vårt…

Les mer

19 03 2019

Nordkalottens Grensetjenestes arbeid med grensehindre mellom Finland og Norge i 2018

Nordkalottens Grensetjeneste registrerer alle grensehinder som oppstår. Sammen med andre myndigheter analyserer vi om grensehinderet kan løses lokalt, regionalt eller nasjonalt. Grensehinder som ikke kan løses…

Les mer

18 03 2019

En ökning i kundkontakter under 2018

Under 2018 har Nordkalottens Gränstjänst i TorneåHaparanda och Skibotn haft ännu mer kundkontakter än under 2017.  2018 har kontoren haft totalt kring 4000 kundkontakter. Kundkretsen utgörs…

Les mer

18 12 2018

Rapport: Vanskelig for den enkelte grensearbeider å få riktig informasjon

Administrasjon av egen skattebetaling og strenge regler gjør det vanskelig for personer som pendler mellom landegrensene å håndtere skatten. Dette fremgår av den nylig utgitte rapporten…

Les mer

11 09 2018

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Vårt prosjekt arbeider med å avdekke og fjerne grensehindre og et akutt grensehinder ble løst i løpet av tre (3) måneder: Deponering av mva. ved innførsel…

Les mer

10 09 2018

6 200 kroner i lavere månedlig pensjon ved tidlig uttak

Artikkel publisert på NAV.no 31.08.18 6 200 kroner i lavere månedlig pensjon ved tidlig uttak. Personer som tok ut alderspensjon ved første mulighet – fra 62…

Les mer

17 07 2018

Elektronisk legitimasjon og digitale grensehinder i Norden

Nordisk Ministerråd har utarbeidet er rapport om digitale grensehinder i Norden. Rapporten viser konkrete eksempel på hvilke digitale grensehinder som oppleves ved grenseoverskridende mobilitet og hvor…

Les mer

17 07 2018

Ny lenkeportal for næringslivet

Det skal være lett å starte virksomhet i et annet nordisk land. Og ansette medarbeidere på tvers av grenser. Og selge eller handle varer på et…

Les mer

19 06 2018

Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

NOKUT lanserer nå en ny tjeneste for personer med høyere utdanninger fra Norden som ønsker å jobbe eller studere i Norge. For de viktigste utdanningene fra…

Les mer