Hjem > Nyheter

Nyheter

Upptäck möjligheterna i Norden!
Är du intresserad av att expandera din affärsverksamhet till Sverige eller Norge? Eller funderar du på att anställa arbetskraft från utlandet?

I vårt seminarium “Ett livskraftigt Norden” får du insikt i stora investeringar, lagstiftning och affärsmöjligheter i våra nordiska grannländer. Du lär dig hur du kan lösa arbetskraftsbristen för att kunna växa din verksamhet på nya marknader.

Datum: 12–13/6 2024
Plats: Bock’s Corner Brewery, Vasa

Löydä mahdollisuudet Pohjolassa!
Oletko kiinnostunut laajentamaan yritystoimintaasi Ruotsiin tai Norjaan? Tai mietitkö ulkomaisen työvoiman palkkaamista?

“Elinvoimainen Pohjola” -seminaarissamme saat tietoa suurista investoinneista, lainsäädännöstä ja liiketoimintamahdollisuuksista pohjoismaisissa naapurimaissamme. Lisäksi opit keinoja työvoimapulan taltuttamiseen, jotta voit kasvattaa liiketoimintaasi uusilla markkinoilla.

Päivämäärä: 12.–13.6.2024
Paikka: Bock’s Corner Brewery, Vasa

Ilmoittautuminen: Grensetjenestes årsseminar

Onsdag 12/6
11:00 Registrering och lunch
12:30 Välkomstord, Vad händer i regionen? – Kvarkenrådet, Sarah Väre
12:50 Företags Story: Vägen till den svenska marknaden – Anfra Nordic AB, Kai Kaarlejärvi
13:10 Hur främjas och underlättas mobiliteten inom Norden? – Gränshinderrådets svenska representant Anders Ahnlid
Tema 1: Etablering/expandering till ett annat nordiskt land – myndigheternas tips
13:30 Hjälp med gränsöverskridande frågor – Gränstjänsten Sverige–Finland–Norge, Willy Ørnebakk
13:40 Beskattning vid expandering av verksamhet till Sverige – Skatteverket, Simone Johansson
14:00 Sociala trygghet i internationella situationer – Pensionsskyddscentralen, Marjaana Lundqvist
14:20 Kaffepaus
Tema 2: Internationella tjänster som hjälp vid expansion till den svenska/norska marknaden
15:00 Stora investeringar i Sverige och Norge Business Oulu, Jukka Olli
15:00 Samarbete mellan Uleåborg och Norra Norge – Business Oulu, Maja Terning
15:30 Fart på internationaliseringen – Viexpo, Kristian Schrey
15:45 Business Finland som hjälp vid internationalisering – Business Finland, Jonas Granqvist
16:00 Paneldiskussion: Hur kommer man igång med internationalisering? (Sarah Väre, Kai Kaarlejärvi, Jukka Olli, Kristian Schrey, Jonas Granqvist)
16:45 Dagens avslutning/fritt umgänge
18:00 Middag

Torsdag 13/6
09:00 Företags Story – Liikenne Tukiainen, Matti Tukiainen
Tema 3: Varifrån får man arbetskraft?
09:20 Hur ser arbetskraftsbehovet ut i Norden? – EURES, Kirsi Paloniemi-Lundqvist
09:40 Verktyg för att lösa arbetskraftsbristen – EURES Targeted Mobility Scheme, Agathe Anneville
09:55 Verktyg för att lösa arbetskraftsbristen – Work in Finland, Emine Karakan
10:10 Utbildningar för företagens behov – Utbildning Nord, Pilvi Ryökkynen
10:25 Hur får man arbetskraft att stanna i regionen? – Relocation Agder, Birthe Helland
10:45 Kaffepaus
11:15 Paneldiskussion: Varifrån får man arbetskraft? (Kirsi Paloniemi-Lundqvist, Birthe Helland, Emine Karakan, Agathe Anneville, Pilvi Ryökkynen)
Tema 4: Vision 2030 – Hur uppnår vi det tillsammans?
12:00 Vision 2030 – Region Norrbotten, John Kostet
12:30 Lunch och seminariet avslutas

Anmäl dig till seminariet senast den 31 maj via länken: Gränstjänstens årsseminarium.

Du kan boka ditt boende senast den 4 juni för rabatterat pris med bokningskod BRAJA24 på adressen Original Sokos Hotel Vaakuna (begränsat antal rum).

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till vårt seminarium!

14 03 2022

Ny rapport: «Regler og erfaringer med barnebidrag på tvers av de nordiske grensene»

Informasjonstjenestene i Norden har sammen med Øresundsinstituttet gjennomført en kartlegging av regler og erfaringer med barnebidrag på tvers av de nordiske grensene. Regler om och upplevelser…

Les mer

25 01 2022

Informasjon om gjeldene innreiseregler i forbindelse med koronapandemien

Finland: https://raja.fi/korona-info ( informasjon på finsk) https://raja.fi/sv/corona-info (informasjon på svensk) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia (informasjon på finsk ) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin (informasjon på svensk) Norge: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/#tocNode_1 (informasjon på norsk) https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/ (informasjon…

Les mer

04 11 2021

Nytt digitalt verktøy for innrapportering av grensehinder

De tre nordiske grenseinformasjonstjenestene har i felleskap utviklet er nytt digitalt verktøy som skal gjøre både rapportering og håndtering av grenseproblemer lettere. Øreseunddirekt, Nordkalottens Grensetjeneste og…

Les mer

14 09 2021

Motstridende covid-restriksjoner gir økt uro i grenseregioner

Nesten fire av fem som bor og jobber i en nordisk grenseregionen, opplever at mulighetene deres til å bevege seg over grensene er innskrenket i svært…

Les mer

31 05 2021

Ny undersøkelse viser hvordan nordboerne opplever landenes ulike covid-restriksjoner

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har fortsatt store konsekvenser for personer og bedrifter som har sitt virke i grenseregionene eller beveger seg…

Les mer

11 02 2021

Grenseregioner rammes – ni av ti opplever økt uro av koronarestriksjoner

Fire av fem som bor og jobber i de nordiske grenseregionene, oppgir at mulighetene deres til å bevege seg over grensene er innskrenket på grunn av…

Les mer

07 12 2020

Spørreundersøkelse: Har hverdagen din blitt påvirket av koronakrisen?

De nordiske landene sine nasjonale restriksjoner, retningslinjer og beslutninger påvirker hverdagen til innbyggere og bedrifter i de nordiske grenseregionene. Ved å svare på noen spørsmål, vil…

Les mer

27 10 2020

Grensehinderrådets virksomhetsrapport 19/20

Rapporten omfatter arbeidet i perioden juli 2019-juni 2020. I denne perioden har 6 grensehindre blitt avklart. Arbeidet i 2020 har vært preget av den rådene koronakrisen.…

Les mer

06 07 2020

Korona-restriksjoner skaper problemer i grenseregioner

Nasjonale strategier, lover og regler i kampen mot Covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor og virker i de nordiske grenseregionene. Det…

Les mer

05 06 2020

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå er det kommet en ny løsning som gjør at du kan benytte deg av NAVs sine tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Informasjonen under er hentet fra NAV…

Les mer

03 06 2020

Har du blitt berørt av Covid-19?

Hvert lands nasjonale restriksjoner påvirker hverdagen for de personer og bedrifter som eksisterer på tvers av landegrensene i de nordiske grenseregionene. Grensehinderrådet i Nordisk Ministerråd har…

Les mer

20 03 2020

Endringer i instruksjoner angående nødvendig arbeidspendling ved de indre grenser - Gränsbevakningsväsendet 19.03.2020

Endring gjelder arbeidstakere med fast ansettelse ved arbeidspendling i naturlige pendlingsområder ved grensene til Norge og Sverige. https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

Les mer

19 03 2020

Instruktioner gällande gränsövergång under exceptionella förhållanden

Här hittar du information från de finska gränsmyndigheterna.

Les mer

18 03 2020

Oppdatert informasjon om grensekontroll ved norske grenseoverganger

Nordiske borgere som arbeider i Norge må dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering. De må ha med seg bekreftelse fra arbeidsgiver og gyldig legitimasjon. Godkjent legitimasjon er fortrinnsvis…

Les mer

13 03 2020

I Norge har Helsemyndighetene og Regjeringen innført strenge restriksjoner for å forebygge spredning av Korona-viruset

Fra og med 12.03.20 er: Alle barnehager, skoler, universitet, høgskoler og andre undervisningssteder er stengt. Kafeer, restauranter, barer, puber, kino, teater, bibliotek, kirker, treningssentre, svømmehaller og…

Les mer

12 12 2019

Nytt EU-regelverk gir store endringer ved innførsel av planter og planteprodukter fra land utenfor EU

Målet med endringen er å redusere risikoen for plantesykdommer og skadedyr som følger med ved import av planter fra land utenfor EU. Dette betyr i praksis…

Les mer

18 11 2019

Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

(informasjonen fra NAV.no) Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold. Praksisendringen…

Les mer

27 05 2019

Näringslivsprojektet närmar sig sitt slut

Vårt projekt som riktat sig mot näringslivet närmar sig sitt slut vid månadsskiftet maj/juni 2019. Ett nytt projekt planerar dock för att ta vid där vårt…

Les mer

19 03 2019

Nordkalottens Grensetjenestes arbeid med grensehindre mellom Finland og Norge i 2018

Nordkalottens Grensetjeneste registrerer alle grensehinder som oppstår. Sammen med andre myndigheter analyserer vi om grensehinderet kan løses lokalt, regionalt eller nasjonalt. Grensehinder som ikke kan løses…

Les mer

18 03 2019

En ökning i kundkontakter under 2018

Under 2018 har Nordkalottens Gränstjänst i TorneåHaparanda och Skibotn haft ännu mer kundkontakter än under 2017.  2018 har kontoren haft totalt kring 4000 kundkontakter. Kundkretsen utgörs…

Les mer

18 12 2018

Rapport: Vanskelig for den enkelte grensearbeider å få riktig informasjon

Administrasjon av egen skattebetaling og strenge regler gjør det vanskelig for personer som pendler mellom landegrensene å håndtere skatten. Dette fremgår av den nylig utgitte rapporten…

Les mer

11 09 2018

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Vårt prosjekt arbeider med å avdekke og fjerne grensehindre og et akutt grensehinder ble løst i løpet av tre (3) måneder: Deponering av mva. ved innførsel…

Les mer

10 09 2018

6 200 kroner i lavere månedlig pensjon ved tidlig uttak

Artikkel publisert på NAV.no 31.08.18 6 200 kroner i lavere månedlig pensjon ved tidlig uttak. Personer som tok ut alderspensjon ved første mulighet – fra 62…

Les mer

17 07 2018

Elektronisk legitimasjon og digitale grensehinder i Norden

Nordisk Ministerråd har utarbeidet er rapport om digitale grensehinder i Norden. Rapporten viser konkrete eksempel på hvilke digitale grensehinder som oppleves ved grenseoverskridende mobilitet og hvor…

Les mer

17 07 2018

Ny lenkeportal for næringslivet

Det skal være lett å starte virksomhet i et annet nordisk land. Og ansette medarbeidere på tvers av grenser. Og selge eller handle varer på et…

Les mer

19 06 2018

Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

NOKUT lanserer nå en ny tjeneste for personer med høyere utdanninger fra Norden som ønsker å jobbe eller studere i Norge. For de viktigste utdanningene fra…

Les mer