En ökning i kundkontakter under 2018

Under 2018 har Nordkalottens Gränstjänst i TorneåHaparanda och Skibotn haft ännu mer kundkontakter än under 2017. 

2018 har kontoren haft totalt kring 4000 kundkontakter. Kundkretsen utgörs i huvudsak av privatpersoner och företag som arbetar eller verkar i grannlandet.

Antalet kundkontakter växer år för år och det är tydligt att det finns ett behov för vägledning och stöd“, säger Nordkalottrådets generalsekreterare Paula Mikkola. Nordkalottrådet svarar för utvecklingen av Gränstjänstens verksamhet.

Gränstjänsten informerar om saker som man bör iaktta och hänvisar kunderna till rätt myndigheter.

Privatpersoner behöver vägledning om beskattning, försäkringar och pension 

Aktuell och korrekt information gör det lättare att agera och främjar mobilitet över gränsen. Många gränsarbetare stöter på problem som beror på bristande information.

Nordkalottens Gränstjänst är viktig för mobiliteten och det gränsöverskridande samarbetet. Gränstjänsten erbjuder konkret hjälp till privatpersoner och andra aktörer och minskar därmed risken för problem.“, säger Paula Mikkola.

Mellan Finland och Sverige hade enskilda mest frågor och problemställningar angående beskattning, sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och pension. Mellan Finland och Norge frågar pendlare Gränstjänsten om till exempel pension, saksbehandlingstider i NAV och socialförsäkring.

I gränsöverskridande företagsverksamhet berör frågorna beskattning, arbetsgivaravgifter och godkännande av yrkesbevis

Små och medelstora företag har sällan tid  att ta reda på vad en expansion av verksamheten över gränsen innebär, när det gäller till exempel beskattning, anställningar, tillstånd och avtal. Utredandet tar tid och resurserna som krävs för det kan vara svåra att hitta inom det egna företaget.

Mellan Finland och Sverige hade företagare mest frågor om beskattning och anställande av arbetskraft under 2018. I Norge är det fortsatt mest frågor från bygg- och anläggningsbranschen, vilket avspeglar den stora byggaktiviteten speciellt i Tromsö.