Korona-restriksjoner skaper problemer i grenseregioner

Nasjonale strategier, lover og regler i kampen mot Covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor og virker i de nordiske grenseregionene. Det viser resultatene fra en nordisk spørreundersøkelse som Nordkalottens Grensetjeneste sammen med de øvrige nordiske informasjonstjenestene har utført på vegne av Nordisk Ministerrådets Grensehinderråd.

Den webbaserte spørreundersøkelsen ble besvart av 1669 personer, og resultatene taler sitt tydelige språk: Personer og bedrifter som virker langs grenseregioner i Norden har opplevd  store problemer med blant annet grensependling, skatteutfordringer ved hjemmekontor, utydelig informasjon,  grensehandel, sosialt liv og familierelasjoner over grensene.

Mer enn fire av fem personer har opplevd problemer. Av de som har svart oppgir  82,5 prosent at  de nordiske lands  ulike  koronastrategier har skapt problemer. Totalt 67 prosent oppgir at de har hatt problemer med å få treffe sine familier i et annet nordisk land og 59  prosent oppgir at grensekontrollene har vært et problem. Forvirring er også et hyppig tema. Hvilket lands retningslinjer og restriksjoner skal man forholde seg til, når de ikke stemmer overens – arbeidslandets eller bosettingslandets? De ulike nasjonale strategier og korona- restriksjoner har helt klart påvirket negativt både innbyggere og bedrifter og grensehandel i grenseregionen mellom Norge og Finland.

Utdypende informasjon og et utvalg av kommentarer finnes i pressemeldingene fra Nordkalottens Grensetjeneste og Nordisk Ministerrådet.

Pressemelding 020720_NO-FI opplevde konsekvenser ifm Korona ved grensepassering i Norden
Covid 19 Alle
Covid 19 Norge Finland

https://www.norden.org/no/nyhet/covid-19-skaper-frustrasjon-og-forvirring-blant-folk-i-grenseregioner