Korona-restriksjoner skaper problemer i grenseregioner

Nasjonale strategier, lover og regler i kampen mot Covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor og virker i de nordiske grenseregionene. Det viser resultatene fra en nordisk spørreundersøkelse som Nordkalottens Grensetjeneste sammen med de øvrige nordiske informasjonstjenestene har utført på vegne av Nordisk Ministerrådets Grensehinderråd.

Den webbaserte spørreundersøkelsen ble besvart av 1669 personer, og resultatene taler sitt tydelige språk: Personer og bedrifter som virker langs grenseregioner i Norden har opplevd  store problemer med blant annet grensependling, skatteutfordringer ved hjemmekontor, utydelig informasjon,  grensehandel, sosialt liv og familierelasjoner over grensene.

Mer enn fire av fem personer har opplevd problemer. Av de som har svart oppgir  82,5 prosent at  de nordiske lands  ulike  koronastrategier har skapt problemer. Totalt 67 prosent oppgir at de har hatt problemer med å få treffe sine familier i et annet nordisk land og 59  prosent oppgir at grensekontrollene har vært et problem. Forvirring er også et hyppig tema. Hvilket lands retningslinjer og restriksjoner skal man forholde seg til, når de ikke stemmer overens – arbeidslandets eller bosettingslandets? De ulike nasjonale strategier og korona- restriksjoner har helt klart påvirket negativt både innbyggere og bedrifter og grensehandel i grenseregionen mellom Norge og Finland.

Utdypende informasjon og et utvalg av kommentarer finnes i pressemeldingene fra Nordkalottens Grensetjeneste og Nordisk Ministerrådet.

Pressemelding 020720_NO-FI opplevde konsekvenser ifm Korona ved grensepassering i Norden
Covid 19 Alle
Covid 19 Norge Finland

https://www.norden.org/no/nyhet/covid-19-skaper-frustrasjon-og-forvirring-blant-folk-i-grenseregioner

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå er det kommet en ny løsning som gjør at du kan benytte deg av NAVs sine tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Informasjonen under er hentet fra NAV sine nettsider.

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå kan du identifisere deg ved hjelp av passet ditt hvis du har et norsk D-nummer eller fødselsnummer.

Mange utenlandske statsborgere har ikke skaffet seg elektronisk ID med det høyeste sikkerhetsnivået (nivå 4). Elektronisk ID er nødvendig for å ha tilgang til flere NAV-tjenester.Eksempler på slike tjenester er hvis du skal registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger, eller hvis du har sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) og ønsker å kontakte veilederen din.

En ny app skanner passet ditt 

Tidligere måtte du møte fysisk på et NAV-kontor for å identifisere deg hvis du ikke hadde elektronisk ID. Nå kan du bruke en app som skanner passet ditt. Appen heter Nets Passport Reader.

 • Norsk D-nummer eller fødselsnummer er et krav for å kunne få elektronisk ID.
 • Nets Passport Reader finner du i App Store og Google play.
 • Når du har identifisert deg via Nets Passport Reader, blir søknaden din om elektronisk ID sendt til myndighetene.
 • Hvis du blir godkjent og får en elektronisk ID, kan du logge på nav.no med høyeste sikkerhetsnivå.

Her kan du registrere deg som bruker av tjenesten. Instruksjoner om hvordan du skal gå frem finnes på norsk, svensk, dansk, finsk og engelsk.

Har du blitt berørt av Covid-19?

Hvert lands nasjonale restriksjoner påvirker hverdagen for de personer og bedrifter som eksisterer på tvers av landegrensene i de nordiske grenseregionene.

Grensehinderrådet i Nordisk Ministerråd har siden midten av mars sammen med Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens Grensetjeneste / Gränstjänst, løpende innrapportert grensehindre som har oppstått pga innføringen av de ulike lands restriksjoner i forbindelse med Covid-19, til de Nordiske samarbeidsministrene.

Vi ønsker nå å få innspill fra deg som lever og virker i en grenseregion.

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=s8cucf2c&langIdent=no

 

Oppdatert informasjon om grensekontroll ved norske grenseoverganger

Nordiske borgere som arbeider i Norge må dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering. De må ha med seg bekreftelse fra arbeidsgiver og gyldig legitimasjon. Godkjent legitimasjon er fortrinnsvis pass eller nasjonal ID-kort, men annen gyldig legitimasjon kan brukes, for eksempel førerkort.

Kilde: Politiførstebetjent Lars Andreas Moen-Mikalsen, Operativ Utlending

Bekreftelse grenseovergang Norge-Finland

I Norge har Helsemyndighetene og Regjeringen innført strenge restriksjoner for å forebygge spredning av Korona-viruset

Fra og med 12.03.20 er:

 • Alle barnehager, skoler, universitet, høgskoler og andre undervisningssteder er stengt.
 • Kafeer, restauranter, barer, puber, kino, teater, bibliotek, kirker, treningssentre, svømmehaller og rådhus er stengt. Det samme gjelder frisører og andre som driver med hudpleie, spabehandling, massasje osv.
 • Offentlige etater som kommuner, politi, NAV og Skatteetaten har innført besøksforbud. Dette innebærer at disse kontorene er stengt for publikum, og må kontaktes via telefon eller digitalt.
 • Alle konserter, kulturarrangement og idrettsarrangement er avlyst.
 • Møter, arrangementer og treninger for frivillige lag og foreninger er avlyst og/eller utsatt.
 • Mange kjøpesentre har redusert åpningstid, men matbutikker og apoteker har åpent som normalt.

Restriksjonene gjelder foreløpig inntil 26.03.20.

Oppdatert informasjon om situasjonen finner du alltid på nettsidene til Helsedirektoratet.

 

Nytt EU-regelverk gir store endringer ved innførsel av planter og planteprodukter fra land utenfor EU

Målet med endringen er å redusere risikoen for plantesykdommer og skadedyr som følger med ved import av planter fra land utenfor EU. Dette betyr i praksis at det stilles krav til plantesunnhetssertifikat for alle planter inkludert frukt, bær og grønnsaker fra alle land utenfor EU. Også Norge, som ikke er et EU-land.

Den nye loven gjelder fra 14.12.19, og plantesunnhetssertifikat kreves da for innførsel av følgende:

 • Planter, potteplanter, grønnplanter
 • Stiklinger, grener, knoller, røtter og tilsvarende materiale beregnet for dyrking
 • Frø
 • Snittblomster, kvister og grener
 • Fersk frukt, bær, grønnsaker og rotgrønnsaker

Dette vil si at du ikke kan passere grensen fra Norge til Finland eller Sverige med en bukett roser, et eple eller en appelsin i bagasjen uten å ha et plantesunnhetssertifikat fra norske myndigheter. Som privatperson er det nær sagt umulig å få et plantesunnhetssertifikat.

https://finlandabroad.fi/web/nor/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/ei-omenaakaan-eu-n-ulkopuolelta-suomeen/384951

Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

(informasjonen fra NAV.no)

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold.

Praksisendringen kommer etter at NAV har gjort en ny juridisk vurdering av hvordan EØS’ trygdeforordning fra 2012 skal tolkes.

NAV har nå varslet Arbeids- og sosialdepartementet og Riksadvokaten om at NAV og domstolenes forståelse og praktisering av regelverket har vært feil.

Kompensasjon
Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

De som har mistet retten etter andre vilkår i folketrygdloven, som for eksempel krav til helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging, vil ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

– Jeg beklager til de som er berørt av saken og kan forsikre alle om at vi tar dette på største alvor. Vi setter inn betydelig ressurser på å behandle sakene til de berørte som har mistet retten til ytelser, som har måttet tilbakebetale ytelser og de som har blitt anmeldt. Dette arbeidet prioriteres høyt. Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Går gjennom saker tilbake til 2012
NAV har endret praksisen for fremtidige saker og vil nå også gå igjennom alle saker på områdene – helt tilbake til  EU/EØS-reglene kom i 2012.

Dette er et omfattende arbeid. De som har krav på ytelser eller kompensasjon, vil få melding fra NAV. NAV oppfordrer samtidig personer som mener de er berørt av saken om å kontakte NAVs kontaktsenter på telefon +47 55 55 33 33, som vil sende informasjonen videre til NAVs innsatsgruppe.

Hva betyr praksisendringen for deg?
Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land og mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger kan du reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV. Hvis oppholdet medfører at du ikke kan gjennomføre avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging, vil du ikke kunne beholde arbeidsavklaringspenger under oppholdet i andre EU/EØS-land.

Før du reiser må du se hva som gjelder for den enkelte ytelsen:

Har du spørsmål kan du også kontakte Nordkalottens Grensetjeneste sitt kontor i Skibotn.

Rapport: Vanskelig for den enkelte grensearbeider å få riktig informasjon

Administrasjon av egen skattebetaling og strenge regler gjør det vanskelig for personer som pendler mellom landegrensene å håndtere skatten. Dette fremgår av den nylig utgitte rapporten «Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet» skrevet av Øresundsinstituttet på vegne av Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Grensetjeneste og Øresunddsirekt Sverige.

Bakgrunn
Den nordiske skatteavtalen er skrevet for å unngå dobbeltbeskatning av grensegjengere og sikre grensekommunenes skatteinntekter og økonomi.

Det er en utbredt oppfatning blant enkelte grensegjengere og deres arbeidsgivere at det er vanskelig å få riktig informasjon, at skattereglene fører til administrativt merarbeid og risiko for restskatt, og at forskjellen i beskatning av grensegjengere og andre grensearbeidere er urettferdig. Det er en risiko for at mulighetene i et nordisk arbeidsmarked i grenseområdene ikke blir benyttet, siden arbeidstakere ikke ønsker å arbeide i grensekommuner for å unngå kompliserte skatte- og sosialforsikringsregler.