Spørreundersøkelse: Har hverdagen din blitt påvirket av koronakrisen?

De nordiske landene sine nasjonale restriksjoner, retningslinjer og beslutninger påvirker hverdagen til innbyggere og bedrifter i de nordiske grenseregionene. Ved å svare på noen spørsmål, vil du kunne hjelpe oss med å få et oppdatert bilde av hvordan din hverdag i en grenseregion påvirkes.

Siden i midten av mars har Nordisk ministerråds grensehinderråd i samarbeid informasjonstjenestene Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, Grensetjänsten Sverige-Norge, Øresunddirekt og Info Norden, kontinuerlig rapportert til de nordiske samarbeidsministerne om utfordringer som har oppstått i grenseregionene på grunn av landenes ulike restriksjoner, retningslinjer og beslutninger.

I juni gjennomførte vi en spørreundersøkelse som vi nå følger opp. Ved at du svarer på spørsmålene, kan vi få et aktuelt bilde av situasjonen, og lære mer om hvordan du som bor og arbeider i en grenseregion har blitt påvirket av nasjonale restriksjoner og beslutninger.

Vi ønsker at alle som bor og jobber i en grenseregion vil svare på spørsmålene, også du som svarte på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i juni.

Det tar cirka 5 minutter å svare, og spørreundersøkelsen vil være tilgjengelig ut desember.

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen.

Grensehinderrådets virksomhetsrapport 19/20

Rapporten omfatter arbeidet i perioden juli 2019-juni 2020. I denne perioden har 6 grensehindre blitt avklart. Arbeidet i 2020 har vært preget av den rådene koronakrisen. Utover den ordinære virksomheten har Grensehinderrådet i samarbeid med informasjonstjenestene fortløpende identifisert og rapportert koronarelaterte utfordringer for den frie mobiliteten. Frem til 30.juni 2020 ble det rapportert inn 34 utfordringer, og 18 av disse har blitt løst.

Grensehinderrådets virksomhetsrapport 19/20

Korona-restriksjoner skaper problemer i grenseregioner

Nasjonale strategier, lover og regler i kampen mot Covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor og virker i de nordiske grenseregionene. Det viser resultatene fra en nordisk spørreundersøkelse som Nordkalottens Grensetjeneste sammen med de øvrige nordiske informasjonstjenestene har utført på vegne av Nordisk Ministerrådets Grensehinderråd.

Den webbaserte spørreundersøkelsen ble besvart av 1669 personer, og resultatene taler sitt tydelige språk: Personer og bedrifter som virker langs grenseregioner i Norden har opplevd  store problemer med blant annet grensependling, skatteutfordringer ved hjemmekontor, utydelig informasjon,  grensehandel, sosialt liv og familierelasjoner over grensene.

Mer enn fire av fem personer har opplevd problemer. Av de som har svart oppgir  82,5 prosent at  de nordiske lands  ulike  koronastrategier har skapt problemer. Totalt 67 prosent oppgir at de har hatt problemer med å få treffe sine familier i et annet nordisk land og 59  prosent oppgir at grensekontrollene har vært et problem. Forvirring er også et hyppig tema. Hvilket lands retningslinjer og restriksjoner skal man forholde seg til, når de ikke stemmer overens – arbeidslandets eller bosettingslandets? De ulike nasjonale strategier og korona- restriksjoner har helt klart påvirket negativt både innbyggere og bedrifter og grensehandel i grenseregionen mellom Norge og Finland.

Utdypende informasjon og et utvalg av kommentarer finnes i pressemeldingene fra Nordkalottens Grensetjeneste og Nordisk Ministerrådet.

Pressemelding 020720_NO-FI opplevde konsekvenser ifm Korona ved grensepassering i Norden
Covid 19 Alle
Covid 19 Norge Finland

https://www.norden.org/no/nyhet/covid-19-skaper-frustrasjon-og-forvirring-blant-folk-i-grenseregioner

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå er det kommet en ny løsning som gjør at du kan benytte deg av NAVs sine tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Informasjonen under er hentet fra NAV sine nettsider.

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå kan du identifisere deg ved hjelp av passet ditt hvis du har et norsk D-nummer eller fødselsnummer.

Mange utenlandske statsborgere har ikke skaffet seg elektronisk ID med det høyeste sikkerhetsnivået (nivå 4). Elektronisk ID er nødvendig for å ha tilgang til flere NAV-tjenester.Eksempler på slike tjenester er hvis du skal registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger, eller hvis du har sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) og ønsker å kontakte veilederen din.

En ny app skanner passet ditt 

Tidligere måtte du møte fysisk på et NAV-kontor for å identifisere deg hvis du ikke hadde elektronisk ID. Nå kan du bruke en app som skanner passet ditt. Appen heter Nets Passport Reader.

 • Norsk D-nummer eller fødselsnummer er et krav for å kunne få elektronisk ID.
 • Nets Passport Reader finner du i App Store og Google play.
 • Når du har identifisert deg via Nets Passport Reader, blir søknaden din om elektronisk ID sendt til myndighetene.
 • Hvis du blir godkjent og får en elektronisk ID, kan du logge på nav.no med høyeste sikkerhetsnivå.

Her kan du registrere deg som bruker av tjenesten. Instruksjoner om hvordan du skal gå frem finnes på norsk, svensk, dansk, finsk og engelsk.

Har du blitt berørt av Covid-19?

Hvert lands nasjonale restriksjoner påvirker hverdagen for de personer og bedrifter som eksisterer på tvers av landegrensene i de nordiske grenseregionene.

Grensehinderrådet i Nordisk Ministerråd har siden midten av mars sammen med Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens Grensetjeneste / Gränstjänst, løpende innrapportert grensehindre som har oppstått pga innføringen av de ulike lands restriksjoner i forbindelse med Covid-19, til de Nordiske samarbeidsministrene.

Vi ønsker nå å få innspill fra deg som lever og virker i en grenseregion.

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=s8cucf2c&langIdent=no

 

Oppdatert informasjon om grensekontroll ved norske grenseoverganger

Nordiske borgere som arbeider i Norge må dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering. De må ha med seg bekreftelse fra arbeidsgiver og gyldig legitimasjon. Godkjent legitimasjon er fortrinnsvis pass eller nasjonal ID-kort, men annen gyldig legitimasjon kan brukes, for eksempel førerkort.

Kilde: Politiførstebetjent Lars Andreas Moen-Mikalsen, Operativ Utlending

Bekreftelse grenseovergang Norge-Finland

I Norge har Helsemyndighetene og Regjeringen innført strenge restriksjoner for å forebygge spredning av Korona-viruset

Fra og med 12.03.20 er:

 • Alle barnehager, skoler, universitet, høgskoler og andre undervisningssteder er stengt.
 • Kafeer, restauranter, barer, puber, kino, teater, bibliotek, kirker, treningssentre, svømmehaller og rådhus er stengt. Det samme gjelder frisører og andre som driver med hudpleie, spabehandling, massasje osv.
 • Offentlige etater som kommuner, politi, NAV og Skatteetaten har innført besøksforbud. Dette innebærer at disse kontorene er stengt for publikum, og må kontaktes via telefon eller digitalt.
 • Alle konserter, kulturarrangement og idrettsarrangement er avlyst.
 • Møter, arrangementer og treninger for frivillige lag og foreninger er avlyst og/eller utsatt.
 • Mange kjøpesentre har redusert åpningstid, men matbutikker og apoteker har åpent som normalt.

Restriksjonene gjelder foreløpig inntil 26.03.20.

Oppdatert informasjon om situasjonen finner du alltid på nettsidene til Helsedirektoratet.

 

Nytt EU-regelverk gir store endringer ved innførsel av planter og planteprodukter fra land utenfor EU

Målet med endringen er å redusere risikoen for plantesykdommer og skadedyr som følger med ved import av planter fra land utenfor EU. Dette betyr i praksis at det stilles krav til plantesunnhetssertifikat for alle planter inkludert frukt, bær og grønnsaker fra alle land utenfor EU. Også Norge, som ikke er et EU-land.

Den nye loven gjelder fra 14.12.19, og plantesunnhetssertifikat kreves da for innførsel av følgende:

 • Planter, potteplanter, grønnplanter
 • Stiklinger, grener, knoller, røtter og tilsvarende materiale beregnet for dyrking
 • Frø
 • Snittblomster, kvister og grener
 • Fersk frukt, bær, grønnsaker og rotgrønnsaker

Dette vil si at du ikke kan passere grensen fra Norge til Finland eller Sverige med en bukett roser, et eple eller en appelsin i bagasjen uten å ha et plantesunnhetssertifikat fra norske myndigheter. Som privatperson er det nær sagt umulig å få et plantesunnhetssertifikat.

https://finlandabroad.fi/web/nor/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/ei-omenaakaan-eu-n-ulkopuolelta-suomeen/384951