Spørreundersøkelse: Har hverdagen din blitt påvirket av koronakrisen?

De nordiske landene sine nasjonale restriksjoner, retningslinjer og beslutninger påvirker hverdagen til innbyggere og bedrifter i de nordiske grenseregionene. Ved å svare på noen spørsmål, vil du kunne hjelpe oss med å få et oppdatert bilde av hvordan din hverdag i en grenseregion påvirkes.

Siden i midten av mars har Nordisk ministerråds grensehinderråd i samarbeid informasjonstjenestene Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, Grensetjänsten Sverige-Norge, Øresunddirekt og Info Norden, kontinuerlig rapportert til de nordiske samarbeidsministerne om utfordringer som har oppstått i grenseregionene på grunn av landenes ulike restriksjoner, retningslinjer og beslutninger.

I juni gjennomførte vi en spørreundersøkelse som vi nå følger opp. Ved at du svarer på spørsmålene, kan vi få et aktuelt bilde av situasjonen, og lære mer om hvordan du som bor og arbeider i en grenseregion har blitt påvirket av nasjonale restriksjoner og beslutninger.

Vi ønsker at alle som bor og jobber i en grenseregion vil svare på spørsmålene, også du som svarte på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i juni.

Det tar cirka 5 minutter å svare, og spørreundersøkelsen vil være tilgjengelig ut desember.

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen.