Motstridende covid-restriksjoner gir økt uro i grenseregioner

Nesten fire av fem som bor og jobber i en nordisk grenseregionen, opplever at mulighetene deres til å bevege seg over grensene er innskrenket i svært høy grad under pandemien. Det er en økning på 17 prosentpoeng på et halvt år, viser en ny spørreundersøkelse fra det nordiske Grensehinderrådet.

https://www.norden.org/no/news/motstridende-covid-restriksjoner-gir-okt-uro-i-grenseregioner