Ny undersøkelse viser hvordan nordboerne opplever landenes ulike covid-restriksjoner

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har fortsatt store konsekvenser for personer og bedrifter som har sitt virke i grenseregionene eller beveger seg mellom landene. Nå lanserer det nordiske Grensehinderrådet en tredje spørreundersøkelse for å følge opp hvordan de som rammes av restriksjonene, opplever situasjonen.

Grensehinderrådet, som jobber for fri bevegelighet i Norden, vil gjennom undersøkelsen få input fra mennesker som bor, jobber, studerer eller driver bedrift i en grenseregion, og fra dem som beveger seg mellom to nordiske land på grunn av arbeid, studier, bedrift eller en annen årsak.

Undersøkelsen retter seg hovedsakelig mot mennesker som beveger seg i grenseregionene der dagpendlingen er størst. De som svarer på undersøkelsen, kan imidlertid også spesifisere andre landkombinasjoner, som for eksempel for pendlere mellom Danmark og Norge eller Åland og Sverige.

Dette er den tredje spørreundersøkelsen Grensehinderrådet gjennomfører under pandemien. Den første ble gjennomført i juni 2020 og den andre i desember samme år. Tanken er å få sammenlignbar informasjon om konsekvensene av restriksjonene under hele pandemien.

Målet er et sterkere samarbeid
Undersøkelsen gjennomføres på samme måte som de tidligere, med et spørreskjema som finnes på nettet. Også denne gangen samarbeider Grensehinderrådet med Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste.

Siden midten av mars 2020 har informasjonstjenestene løpende rapportert om koronarelaterte forstyrrelser til Grensehinderrådet, som har brakt informasjonen videre blant annet til de nordiske samarbeidsministrene. Også resultatene fra den tredje undersøkelsene vil bli gitt til samarbeidsministrene.

Målet med undersøkelsen er å rette søkelyset mot problemene som følger av landenes ulike restriksjoner, og på den måten bidra til de pågående diskusjonene om hvordan det nordiske samarbeidet kan styrkes i krisetider, blant annet når det gjelder den frie bevegeligheten mellom landene.

Spørreskjemaet er åpent hele juni.