Grensehinderrådets virksomhetsrapport 19/20

Rapporten omfatter arbeidet i perioden juli 2019-juni 2020. I denne perioden har 6 grensehindre blitt avklart. Arbeidet i 2020 har vært preget av den rådene koronakrisen. Utover den ordinære virksomheten har Grensehinderrådet i samarbeid med informasjonstjenestene fortløpende identifisert og rapportert koronarelaterte utfordringer for den frie mobiliteten. Frem til 30.juni 2020 ble det rapportert inn 34 utfordringer, og 18 av disse har blitt løst.

Grensehinderrådets virksomhetsrapport 19/20