Nytt digitalt verktøy for innrapportering av grensehinder

De tre nordiske grenseinformasjonstjenestene har i felleskap utviklet er nytt digitalt verktøy som skal gjøre både rapportering og håndtering av grenseproblemer lettere.

Øreseunddirekt, Nordkalottens Grensetjeneste og Grensetjänsten Norge-Sverige har siden 2019 arbeidet med det felles prosjekt for å utvikle et digitalt verktøy for innrapportering av grenseproblemer i grenseregionene.

Verktøyet, som finnes på dittgransproblem.com, tilbyr en enkel digital vei der både privatpersoner om bedrifter kan rapportere inn problemer som de har opplevd når det har jobbet på tvers av noen av grensene Sverige-Danmark, Norge-Danmark, Sverige-Finland eller Norge -Finland. Via verktøyet kan man rapportere sine opplevelser, gi forslag til løsninger, samt følge med prosessen etter innrapportering.

Tanken er å gjøre det enklere og mer oversiktlig for de som rapporterer inn et problem, men også gjøre det enklere for de tre grenseinformasjonstjenestene å arbeide med identifisering av grensehinder, og bistå personer i grenseregionene.

  • Vi håper at dette vil hjelpe oss til å se hvor mange som rammes av samme problem, og gi oss bedre informasjon som vi kan benytte når vi tar prosessen videre til rett instans, sier Oskar Danielsson, prosjektleder for prosjektet fra Grensetjänsten Norge-Sverige.