Har du blitt berørt av Covid-19?

Hvert lands nasjonale restriksjoner påvirker hverdagen for de personer og bedrifter som eksisterer på tvers av landegrensene i de nordiske grenseregionene.

Grensehinderrådet i Nordisk Ministerråd har siden midten av mars sammen med Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens Grensetjeneste / Gränstjänst, løpende innrapportert grensehindre som har oppstått pga innføringen av de ulike lands restriksjoner i forbindelse med Covid-19, til de Nordiske samarbeidsministrene.

Vi ønsker nå å få innspill fra deg som lever og virker i en grenseregion.

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=s8cucf2c&langIdent=no