Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Vårt prosjekt arbeider med å avdekke og fjerne grensehindre og et akutt grensehinder ble løst i løpet av tre (3) måneder:

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Nordkalottens Grensetjeneste og prosjektet «Næringslivsveiledning» avdekket et nytt grensehinder på forsommeren gjennom vårt tollkurs i Inari/Finland; den norske Skatteetaten hadde fjernet adgangen til å søke om refusjon av innførsels-mva. for den delen av varepartiet som ikke ble solgt i Norge på markeder/festivaler.

Tidligere praksis har vært at utøverne har deponert 25% norsk mva. ved tolldeklarering inn til Norge og på retur etter markedet/festivalen har tolletaten registrert de eventuelle usolgte produktene ved grensepassering. Deretter kunne man søke om refusjon av mva. for den «usolgte» delen. Det kunne ta 8-10 måneder før man fikk refusjon fra Skatteetaten. Dette er tidligere registrert som et grensehinder, som ikke er løst.

Loven og forskriftene er ikke endret i forhold til tidligere, men Skatteetaten endret praksis og fjernet adgangen om å søke refusjon. Praksisendringen medførte blant annet at både Riddu Riddu-festivalen i Manndalen/Troms og Vuonnamárkanat i Nesseby/Finnmark fikk i år langt færre finske og svenske håndverksprodusenter og duojare som selgere av sine egenprodusenter varer.

Vi har jobbet med denne saken i hele sommeren og vi hadde et møte med statssekretæren Anne Karin Olli sammen med Sametinget og Nordkalottrådet. En uke senere fikk vi en gladmelding at denne praksisendringen er fjernet fra og med september.

Men vi har fremdeles en jobb å gjøre i denne saken, det opprinnelige grensehinderet med for lang refusjonstid er ikke løst.

Prinsipputtalelse fra Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–10-7-forste-ledd-bokstav-b-henvisningen-til-tolloven–11-4-forste-ledd-og-begrepet-sarlige-grunner/