Näringslivsprojektet närmar sig sitt slut

Vårt projekt som riktat sig mot näringslivet närmar sig sitt slut vid månadsskiftet maj/juni 2019. Ett nytt projekt planerar dock för att ta vid där vårt projekt slutar, men för en oöverskådlig tid framöver kommer Päivi Koivupalo, Riitta Leinonen och Ellen Rydningen att svara för både de privata och företagskontakterna. Päivi för Sverige-Finland och Riitta och Ellen för Finland-Norge och Sverige-Norge.

Riittas och Ellens arbetsplats ligger på Nordkalottsenteret i Skibotn, Johan Beck-veien 23, Norge. Riitta nås per telefon +47 982 89 089 och per e-post riitta.leinonen@storfjord.kommune.no. Ellens telefonnummer är +47 452 41 246 och e-post ellen.rydningen@nav.no

Päivi jobbar på kontoret i Torneå i Bothnian Business House lokaler, Pakkahuoneenkatu 1, och nås per telefon på +358 40 126 7888 och per e-post via paivi.koivupalo@tornio.fi.

Du kan också nyttja vår hemsida för att boka en träff med Päivi, Riitta och Ellen här.

Strax efter projektet avslutats publiceras också dess slutrapport bland annat här på vår webbplats.

Projektmedarbetarna under projektets slutseminarium i Narvik 10 april 2019. Från vänster Adam Huuva, Riitta Leinonen, Tuula Ajanki, Eleonoora Väänänen och Elina Nystedt.