Elektronisk legitimasjon og digitale grensehinder i Norden

Nordisk Ministerråd har utarbeidet er rapport om digitale grensehinder i Norden. Rapporten viser konkrete eksempel på hvilke digitale grensehinder som oppleves ved grenseoverskridende mobilitet og hvor mange som personer som rammes av disse.

Rapporten kan leses her.