Rapport: Vanskelig for den enkelte grensearbeider å få riktig informasjon

Administrasjon av egen skattebetaling og strenge regler gjør det vanskelig for personer som pendler mellom landegrensene å håndtere skatten. Dette fremgår av den nylig utgitte rapporten «Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet» skrevet av Øresundsinstituttet på vegne av Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Grensetjeneste og Øresunddsirekt Sverige.

Bakgrunn
Den nordiske skatteavtalen er skrevet for å unngå dobbeltbeskatning av grensegjengere og sikre grensekommunenes skatteinntekter og økonomi.

Det er en utbredt oppfatning blant enkelte grensegjengere og deres arbeidsgivere at det er vanskelig å få riktig informasjon, at skattereglene fører til administrativt merarbeid og risiko for restskatt, og at forskjellen i beskatning av grensegjengere og andre grensearbeidere er urettferdig. Det er en risiko for at mulighetene i et nordisk arbeidsmarked i grenseområdene ikke blir benyttet, siden arbeidstakere ikke ønsker å arbeide i grensekommuner for å unngå kompliserte skatte- og sosialforsikringsregler.