Hjem > Arrangementer > ØKT ARBEIDSMOBILITET PÅ NORDKALOTTEN

ØKT ARBEIDSMOBILITET PÅ NORDKALOTTEN

Velkommen til Grenseseminaret 2019
ØKT ARBEIDSMOBILITET PÅ NORDKALOTTEN

Arbeidsledigheten i Nord-Norge er lav, og mange arbeidsgivere opplever problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Både i Nord-Sverige og i Nord-Finland har andelen arbeidsledige gått ned de siste årene, men mange personer med både høyere utdanning og fagutdanning står fortsatt uten arbeid.

Vil et felles arbeidsmarked på Nordkalotten bidra til å dekke behovet for arbeidskraft? Hva skal til for at arbeidssøkere velger å ta en jobb på andre siden av landegrensen? Hvordan skal arbeidsgiverne best mulig rekruttere arbeidskraft fra nabolandet? Hvilke utfordringer møter arbeidssøkere og arbeidsgivere? Er det språk, kultur, ulike systemer eller manglende informasjon?

Målet med seminaret er å sette fokus på hvordan vi sammen kan påvirke og bidra til større arbeidsmobilitet på Nordkalotten. Vi får presentert både fakta og erfaringer fra grenseoverskridende virksomhet på Nordkalotten og i Norden. Representanter fra ulike fagfelt, og grenseoverskridende prosjekter deler sine kunnskaper og erfaringer med oss.

Velkommen til spennende dager i Tromsø!

————————————————–

TID
Onsdag 23.oktober fra kl. 13:00 til torsdag 24.oktober kl. 13:00

STED
Scandic Ishavshotel Tromsø

KOSTNADER
Seminar og mat er kostnadsfritt. Deltakerne betaler selv sine reiser og overnatting.

HOTELL OG OVERNATTING
Du må selv bestille hotellovernatting. Vi har reservert et antall rom på Scandic Ishavshotel og Radisson Blu Hotel 23.-24.oktober. Siste dag for bestilling av hotellrom er 23.september 2019. Etter denne dato kan vi ikke garantere at det finnes tilgjengelige rom.
Scandic Ishavshotel: Enkeltrom inkl. frokost: 1390 NOK. Referansenummer: 47071213
Radisson Blu Hotel: Enkeltrom inkl. frokost: 1195 NOK. Referansenummer: GRENS

Det finnes også en rekke andre hoteller i Tromsø sentrum som ligger gangavstand til/fra Scandic Ishavshotel.

Seminaret korresponderer med fly til/fra Oslo, Stockholm, Helsinki og København.

SPRÅK
Simultantolkning: svensk-finsk-svensk

PÅMELDING OG PROGRAM
Påmelding innen 06.10.19. Hvis du opplever feil når du skal melde deg på arrangementet, eller ikke mottar bekreftelse på e-post om at din påmelding er registret, kan du melde deg på ved å sende e-post til ellen.rydningen@nav.no Vi vil gjøre deg oppmerksom på at dersom du melder avbud til seminaret etter 06.10.19, vil du belastes for deltakelsen (konferansepakke og måltider).

KONTAKT
Har du spørsmål, ta kontakt med Nordkalottens Grensetjeneste: Riitta Leinonen, + 47 982 89 089 / riitta.leinonen@storfjord.kommune.no eller Ellen Rydningen + 47 452 41 246 / ellen.rydningen@nav.no